Få undersøgt din kloak af en autoriseret kloakmester

06 juni 2020 Lotte Hindsberg

Som sommerhus eller husejer er det din pligt at sikre at kloakken frem til skel fungere og hvis den er i stykker skal den repareres for din retning. Fra skel overgår ansvaret som udgangspunkt til kommunen. Vores kloaksystem som mange af os anser for noget der altid har været der og som bare fungere, er relativt nyt og er endnu ikke langsdækkende.

Der er stadig store områder, især de tyndt befolkede eller sommerhusområder der stadig mangler at blive tilsluttet kloakrystemmet. De har i stedet ofte en form for brønd som de skal have tømt fra tid til anden. Det kunne f.eks. være med hjælp af en kloakmester i Silkeborg.

Kloakken er vigtigt for vores sundhed

At det er vigtigt at vores kloakker fungere skyldes blandt andet at det er vigtigt for vores sundhed. Der lever rotter i vores kloakker og de spreder sygdomme til mennesker. Det er derfor at du som husejer har ansvaret for at sikre dig at der ikke er hul i kloakken og hvis du har mistanke om at der er rotter på din grund eller i kloakken, at du kontakter kommunen der sender en rottebekæmper ud. Det er gratis at rottebekæmperen kommer ud og fjerner rotterne.

Kontakt en kloakmester

Hvis du har mistanke om at der er et hul i din kloak, du vil typisk kunne lugte det. Lugten af afføring og affald er sjælden til at tage fejl af. 

Kloakmesteren foretager en TV inspektion af kloakken og hvis den er stoppet spuler han kloakken, så den igen kan tage imod uden at den bliver stoppet. 

Er der et hul stopper han den. Det er en god ide at bede kloakmesteren om at ringe inden han går i gang så du ved hvad regningen ender ud i. Du må ikke selv udføre kloakarbejde. Det skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Flere Nyheder